Trang tin BĐS hàng đầu Bình Dương

Đại Minh Holding là gì?

01/02/2023 - 20:02

Công ty Đại Minh Holding là gì?

Đại Minh Holding (Holding Dai Minh Company) dịch sát nghĩa tiếng anh có nghĩa là “công ty Đại Minh nắm giữ”. Trong luật doanh nghiệp của Việt Nam kể cả luật DN 2005 và luật doanh nghiệp 2020 đều không đề cập gì về loại hình công ty này vì bản chất đây không phải là một loại hình công ty mà là một cách thức quản lý vốn của các nhà đầu tư trong công ty Đại Minh

Cụ thể CÔNG TY ĐẠI MINH HOLDING là một công ty làm chủ cổ phần hoặc phần vốn góp tại các công ty khác, bản chất công ty Đại Minh không sản xuất hàng hóa mà chỉ có chức năng giữ cổ phần hoặc phần vốn góp để chi phối các công ty mà công ty holding làm chủ, giảm rủi ro cho người nắm giữ cổ phần và đôi khi che dấu thông tin cá nhân làm chủ của công ty đó.

Ví dụ: Trong trường hợp chủ sở hữu đầu tư và hoạt động trên nhiều lĩnh vực, việc thành lập công ty holding để quản lý sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, các công ty holding này đóng vai trò chủ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn không làm lộ danh tính của nhà đầu tư và dư luận ít chú ý.

Đại Minh Holding sẽ bao gồm các chuỗi : DAIMINHLAND, DAIMINHSERVICE, DAIMINHEDU...

1305458ea7d07c8e25c1

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn