Trang tin BĐS hàng đầu Bình Dương

Đại Minh kỷ niệm 2 năm thành lập

02/06/2020 - 07:06

Đại Minh kỷ niệm 2 năm thành lập

Ngày 1.6.2018 công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đại Minh ra đời. Ban đầu chỉ với 3 thành viên

Ngày 1.6.2020 : Đại Minh tròn 2 tuổi với đông đảo thành viên nhiệt huyết, cùng sự nỗ lực đi đến đỉnh cao

0dadbb8a70c28d9cd4d30e1dc0830bcbf695afda2a361c0a3341ce1f97502a876b9bf2d00f8e56c12b7b0a3c90776d2934662b7fef26756d8833d17c2f318da417efeab1b3fe3a46baf5eabd17e34eac3a796e1bf450090e50413aab3d0ea445591b00544c467edcb0944dca14854ce99d9407dffa81a3ce4e8bb9b996f26bac32e35a008b47d10f2c51751e5c6dff4d3105cc5b95146b6b72f9e9b214ec4da36ecc2e81e0c91d9744d87cd73f9ba5d0588e01c18e7882dd1b96e6c8bf879b953c14a65f5b01024e9b9986021d49e017b9589ca8bf9f90d46d8a34c523c9064d9d066058391763bce45a7f11824fdb0071f0df76453db863e12c73b1343daf7652280b6787e75d6bc7203a7e633199bdaa8f85c4789a21d5231a8927a66c5b32027d308cbbbe94f569ab30e4462d204aba01475f1e10685ea1226a6a9734ce7b850d1d96cfde32806bcf6145cd1c0354fe0aa74515234a11655a9804c14b762618b582fe7fa026ef

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn