Trang tin BĐS hàng đầu Bình Dương

Happy time tháng 9 Đại Minh

14/09/2023 - 09:09

Đây là một sự kiện mang tinh thần thể thao của công ty Đại Minh Land, nhằm nâng cao sức khoẻ và tinh thần đoàn kết anh em, nay là buổi chạy tập thể đầy trải nghiệm cho bản thân, trải nghiệm cuộc sống. Đã lưu trữ rất nhiều kỷ niệm với các thành viên.

z4679407708557_b9c0935fc4f51d501f45afbb0044c535z4679407769350_cfdfc00b7f1901f174ed7656b8435bb7z4679412439778_4034ae23726bb488243f56bf8e750b6bz4679412503638_c71f22a32a59bca62ae5546cfa0f98cfz4679413528266_be6274ba15fc2ee33ef8aa6c227ddcfbz4679413530273_27a540c0fe89f799dbd25896773c428ez4679413538965_919c742b9cc60b3fb56b15fb074587c7z4679413540049_fc9ce335022bcd148c8dc6da5da7c914z4679415439022_2ff47f8754c4c22140c42b1d45c7c937z4679457816964_6aa6f9347f03d12a2c61a88c663c4078z4679457861191_5cd79a0ef0198098760fd0005df60751z4679457970295_5680ef83688d42f32e7a831a24dd6535z4679458042977_da1d944600f8c48b2602becff6b94b3az4679458076893_03b2631e38e2e45112967bb1fcfac971z4679458126088_8873a3d78751b9238196f7de79c2d947z4679458879634_2e1c3c1653e379398230aaf08cc43bfaz4679459085478_6ea3021bd20c8bd11ca44ee1c3122687z4679459166916_99d4089a083d1f3f92022091cae41f86z4679459460241_0bfb5a5805d86b625bed20c9b902639dz4679459705516_0ce96fc31b54bffd309d84a6bf702218z4679515507285_0f545b5e6d7812be2f0eaf2f4045e473z4679515788511_54e93ec316a200b5f1f6e65b83221e70z4679515881632_8c6f95aa7411331f119d89cbdc80dfcaz4679544299448_e89ce42203937d53d92d182785658738z4679544357141_6a05036d49fe303c18bb5fd6292eef7ez4680046623707_ba16b336c8666f80f5ee2f27c5a52da3z4680428684307_075754fce9d3fcb8fd495cdf78a7ca1ez4680451503607_c9bd8256c2ee69c3d1cdb9ec6002d72cz4680469041069_e9a4aff12ce4f9e18cc93b0c40952cb6z4680469057794_963e9de7f82c0e5d7df340f35c8780f5z4680469093119_2a4977f48152e5fea88349ccde319a7fz4680469130572_1fcd3253afd6c942209f406c43a02e25z4680510059605_3bf5d5c89eeeb8bf7c4d54e53570133az4680510073813_f4ac4946dd7a1aadd7f115d6de75a332

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn