Trang tin BĐS hàng đầu Bình Dương

Kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý sử dụng chung cư

15/12/2022 - 20:12

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 309 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư/tái định cư trên địa bàn TP.

0005-2

Thực tế cho thấy, thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư vẫn còn một số tồn tại hạn chế như việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư còn chậm, công tác bàn giao kinh phí 2%, bàn giao hồ sơ, diện tích chung riêng, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống trang thiết bị của tòa nhà tái định cư, công tác quản lý vận hành nhà chung cư... của các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà cho ban quản trị còn chậm và đạt tỷ lệ thấp.

Tồn tại tình trạng nhiều Ban quản trị đã được thành lập nhưng lại không tiếp nhận công tác quản lý vận hành tòa nhà, không lựa chọn, không ký hợp đồng với các đơn vị quản lý vận hành để quản lý vận hành tòa nhà. Mặt khác, công tác bảo trì sửa chữa đối với nhà tái định cư của các đơn vị quản lý vận hành cũng còn chậm so với kế hoạch, chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc cho cư dân. Bên cạnh đó, có không ít căn hộ đã bố trí cho các dự án chưa đưa vào sử dụng nhưng không thể điều chuyển cho dự án khác, do các chủ đầu tư thực hiện dự án giải phóng mặt bằng để trả lại quỹ nhà cho TP...

Nhằm khắc phục những bất cập nêu trên, UBND TP. Hà Nội giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư theo thẩm quyền đảm bảo quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, giải quyết tranh chấp trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, khắc phục tồn tại hạn chế.

Chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ các diện tích sinh hoạt cộng đồng được chuyển đổi từ diện tích kinh doanh dịch vụ tại nhà chung cư tái định cư theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. Đồng thời, rà soát bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, quỹ đất trống để xây dựng nhà văn hóa, hoặc quỹ nhà trên địa bàn quản lý để bố trí hoặc kết hợp sinh hoạt chung cho cụm dân cư đối với nhà chung cư tái định cư không có diện tích sinh hoạt cộng đồng theo thiết kế...

Các sở, ngành, UBND quận, huyện và đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tại kế hoạch để triển khai, hoặc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, báo cáo UBND TP. Hà Nội kết quả thực hiện qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.

 Nguồn : dothi

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn